qızışdırmaq

qızışdırmaq
f.
1. Odun alovunu daha da şiddətləndirmək; alovlandırmaq. Ocağı üfürüb qızışdırmaq. Uşaqlar tonqalı qızışdırdılar.
2. Qızdırmaq, isitmək, istiləndirmək. Əllərimi oda tutub bir az qızışdırdım. – Qızışdırar bahar ayı yerin, göyün havasını; Dəyişdirər, tünüklədər xəlaiqin libasını. A. S..
3. məc. Şiddətləndirmək; bir şeyin qüvvəsini, şiddətini, gərginliyini və s. -ni daha da artırmaq. Mübahisəni daha da qızışdırmaq. Ədavəti qızışdırmaq. Müharibə qızışdıran – işğalçılıq müharibəsi təbliğ edən, işğalçı. Müharibə qızışdıranlar nə qədər fitnəkar olsalar da, onlar nə qədər qızğın təbliğat aparsalar da öz məqsədlərinə nail ola bilməyəcəklər. S. V.. // məc. Daha da canlandırmaq, fəallaşdırmaq. Məclisi qızışdırmaq. Söhbəti qızışdırmaq. – Məşədi Heydər məclisi qızışdırmaq üçün söz atdı. B. T..
4. məc. Hirsləndirmək, acıqlandırmaq, coşdurmaq. Ayrım qızı Kərim babanı qızışdırmaq fikri ilə əlini onun çiyninə vuraraq, deyirdi: – Bu yaramazı görürsünüzmü? Aylarca üzünü görməzdim; işi nə idi? Boşboğazlıq. A. Ş.. Usta nə qədər çalışdısa, arxitektoru qızışdıra bilmədi. M. İ..
5. məc. Təhrik etmək, birini başqasının üstünə salışdırmağa çalışmaq. <Vaqif:> Bunlar hamısı məliklərin işidir, – dedi, – xalqı qızışdırıb avara qoyurlar. Ç..
6. məc. Döymək, əzişdirmək. <Mərdan> hacının yaxasından tutub yastıq kimi yerə atdı, üstündə oturdu, baş-qulağını qızışdırdı. M. C..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

 • qızışdırma — «Qızışdırmaq»dan f. is …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • alışdırmaq — 1. f. 1. Yandırmaq, yaxud yanan şeyi daha da qızışdırmaq, alovlandırmaq. Ocağı alışdırmaq. Tonqalı alışdırmaq. Külək yanğını daha da alışdırıb gücləndirdi. – <İlyas:> İşdən qayıtdımmı, beş dəqiqənin içində görürsən, pilətəni alışdırdım. M.… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • coşdurmaq — f. 1. Qızışdırmaq, şiddətləndirmək, bütün gücü ilə təzahür etdirmək. Hələ bu qadının munis və təvazökar bir qadın olması da insanın məhəbbətini coşdururdu. M. S. O.. Həyatbəxş və həssas bir hava <Muxtarla xanıma> təmas edərkən qıdıqlandırdı …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • bö:ələx’ləndirməx’ — (Qazax) qızışdırmaq, acıqlandırmaq, əsəbiləşdirmək. – Məmməd Hasanı bö:ələx’ləndirif Vəliynən dalaşdırdı; – Ə, bö:ələxləndirmə onu, qoy otursun yerində …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

 • dəmləməx’ — (Kürdəmir) məc. qızışdırmaq, salışdırmaq, fitləmək. – Səni dəmliyib başdan çıxarıblar …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

 • dırqencə — (Tərtər) arıq Dır qoymağ (Salyan) – qızışdırmaq, aranı vurmaq. – Sən dır qoymason, heş kəs savaşmaz …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

 • fırıt — verməx’: (Borçalı, Qazax) qızışdırmaq. – Lətif fırıt verir, adamları birbirinə qatır (Borçalı) Fır kəhlix’ (Kəlbəcər) – quş adı. – Fır kəhlix’ hündüşqa boydadı …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

 • filitdəmək — (Salyan, Şərur) qızışdırmaq, aranı qarışdırmaq. – Gədəni anasınnan ayrılmağçün filitdi:r (Salyan) …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

 • firitdəməx’ — (Salyan) qızışdırmaq. – Altdan üsdəη firitdiyip ötürüp üsdümüzə …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

 • halavat — I halavat eləməg: (Salyan) qızışdırmaq. – Səni halavat eliyib salıblar mənim canıma II halavat eləməg: (Bakı) narahat olmaq, nigaran qalmaq. – Əşi, halavat eləmə, harda olsa gələr Halavat ulmeg (Dərbənd) – hücum etmək. – Gidib bılar halavat… …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”